VÄESTÖNSUOJELU

 

Pelastuslain 379/2011 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Taloyhtiöillä on velvollisuus omatoimisesti varautua henkilöiden, omaisuuden ja ympäristönsuojaamiseen vaaratilanteissa silloinkin, kun taloyhtiöissä ei ole väestönsuojaa. Käytännössä taloyhtiöissä pitää olla vähintään suojeluhenkilöstön turvallisuusvälineistö.

 • Väestönsuojan vuosihuolto tulee suorittaa vuosittain.
 • Väestönsuojan paine- ja tiiveyskoe tulee suorittaa 10 vuoden välein.

Aina ennen väestönsuojan tiiveyskokeen suorittamista, suositellaan tehtäväksi väestönsuojan vuosihuolto. Vuosihuollolla varmistutaan väestönsuojan tiiveyskoevalmiudesta.

PALVELUMME VÄESTÖNSUOJIIN:

 

 1. Väestönsuojan tarkastuskartoitus
 2. Varusteiden kartoitus ja varustaminen
 3. Turvallisuushenkilöstön varusteiden kartoitus ja varustaminen
 4. Vuosihuolto
 5. Muut korjaus- ja huoltotyöt
 6. Paine- ja tiiveyskokeet
 7. Vuosihuoltopäiväkirja
 8. Säteilymittareiden kalibroinnit
 9. Vuosihuoltosopimukset

 

TAN-Yhtiöt Oy
Rajapaaluntie 1 B 8
02970 Espoo
Y-tunnus: 1811333-7

YHTEYSTIEDOT
myynti@tan-yhtiot.com
044-0471685