Asunto Oy Säästöranta

 

Väestönsuojan huolto sekä paine- ja tiiveyskoe.

Kohteena oli yhtiön 1960-luvun alkupuolella rakennettu C-luokan väestönsuoja, joka oli päässyt erittäin huonoon kuntoon.  Suojaa ei ollut huollettu tai ylläpidetty vuosikymmeniin.

Hankkeen tarkoituksena oli saattaa väestönsuoja rakennusvuoden vaatimaan alkuperäiseen kuntoon ja tehdä lakisääteinen paine- ja tiiveyskoe.

Toinen suojapuhaltimista oli ruostunut kiinni ilmanottoputkiston kautta tulleen veden vuoksi. Purimme suojapuhaltimen osiin ja korjasimme sen toimintakuntoiseksi huoltohallillamme. Vuotovesi oli vahingoittanut myös paineventtiiliin, jonka myös purimme ja huolsimme toimintakuntoiseksi. Suojan varsinainen ovi oli irrotettu saranoiltaan ja varastoitu toisaalle. Ovi haalattiin yhteistyökumppanimme kanssa paikoilleen tiiveyskokeen ajaksi, ja työn lopuksi ovi varastoitiin tilaajaan esittämällä tavalla suojan läheisyyteen. Myös suojan muut laitteet kunnostettiin toimintakuntoisiksi vastaamaan rakennusvuoden aikaisia vaatimuksia. Huolto- ja korjaustöiden jälkeen suoja oli taas toimintakunnossa ja täytti lakisääteiset velvoitteet.

Asiakkaamme kommentit työn valmistumisen jälkeen:

”Olemme olleet todella tyytyväisiä ja yllättyneitä lopputuloksesta ottaen huomioon työn vaativuuden ja haasteellisuuden. TAN-Yhtiöiden ammattitaito ja tietämys sekä vankka kokemus vanhojen suojien korjauksista näkyi heidän työssään. Yhteydenpito, informointi sekä raportointi työn eri vaiheista alusta loppuun saakka oli hyvää ja selkeää. Koska väestönsuojaa ei tarvinnut uusia, kustannussäästöt olivat yhtiön kannalta merkittävät.”

Isännöinti- ja laskentapalvelu ILP Oy      

Timo Salminen, tekninen isännöitsijä

 

 

Lohjan Vuokra-asunnot Oy

 

Lohjan Vuokra-asunnot Oy on Lohjan kaupungin omistama yhtiö, joka tarjoaa Lohjan talousalueen asukkaille laadukasta asumista, noin 2000 asunnon massalla. Yhteistyöllämme Lohjan vuokra-asuntojen kanssa on pitkä historia, alkaen jo 1990- luvulta, jatkuen edelleen.  Olemme vuosien saatossa yhteistyössä kehittäneet yhteistoimintaamme yhdessä järjestelmällisesti lisätäksemme asukasturvallisuutta sekä sitouttaen myös Lohjan Vuokra-asuntojen asukkaita turvallisuusajatteluun.

Toimet ja hankkeet mitkä olemme hoitaneet Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kohteissa:

  • Väestösuojien vuosihuollot, paine- ja tiiveyskokeet sekä varustepäivitykset.
  • Suojien ja varusteiden säännöllinen ylläpito sekä lakisääteiset velvoitteet.
  • Kiinteistöjen opastekartoitukset ja asennukset, vuositarkistukset ja ylläpito.
  • Kiinteistöjen palovaroitinasennukset, vuositarkistukset ja ylläpito.
  • Kiinteistöjen pelastussuunnitelmien laadinta.
  • Kiinteistöturvallisuuteen liittyvät muut palvelut, kuten konsultointi.

Asiakkaamme kommentit työn valmistumisen jälkeen:

” Yhteistyömme TAN -yhtiöiden kanssa on ollut pitkäaikaista ja jatkuvaa yhtiössämme. Vuosien saatossa yhdessä mietityt ratkaisut on hoidettu hyvin ja ammattitaitoisesti. Suuren etuna yhteistyössämme on asioiden ulkoistamisen helppous, voimme keskittyä omaan osaamiseen ja jättää turvallisuusasioiden hoidon luotettavalle ulkopuoliselle toimijalle. Tehdyistä töistä saamme kirjalliset kohdekohtaiset raportit sekä seurantalomakkeet. Olemme ulkoistaneet nämä palvelut koko kiinteistömassan osalta, jolloin meillä ja toimittajalla on selkeä käsitys asioiden hoidosta. Toimittajalla on myös kiinteistömassasta hyvä asiantuntemus ja historia- tiedot hallinnassa, mikä edes auttaa hankkeiden onnistumista ja helpottaa kummankin työtä. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme.”

Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Sami Ylenius, kiinteistöpäällikkö

 

Asunto Oy Säästöpurje kunnostustyöt ja paine- ja tiiveyskokeet 2019

 

Taloyhtiö sijaitsee Helsingin Vuosaaressa, Purjetie 1. Työ sisälsi yhteensä neljätoista väestösuojaa, joista 12 kappaletta oli C-luokan ja 2 kappaletta nykyaikaistettua S1 luokan väestösuojaa.  Yhtiö on rakennettu 1964 – 1965 välillä.  Suojien aiemmista huolloista ei löytynyt dokumentteja huoltotoimista eikä niistä ollut varmaa tietoa. Kohteen kaikki työt suoritettiin laskutyönä, tilaajan ja TAN-Yhtiöiden Oy yhteisellä sopimuksella, työn laajuuden vuoksi.

 Suoritetut toimenpiteet:

Kaikkien suojien vuosihuollot, tarvittavat korjaukset ja paine- ja tiiveyskokeet. Muut korjaus ja huoltotyöt, kuten esim. ovien ja luukkujen huoltomaalaukset. Kartoitimme ja inventoimme suojien varusteet. Loppuraportointi tilaajalle tehdyistä töistä sekä muista havaituista ongelmista, esim. vesivahinko vaurioista ja jatkotoimenpiteistä teimme tilaajalle korjaus ehdotukset. Väestösuojille laadittiin käyttö- ja ylläpitosuunnitelmat.

Asiakkaamme kommentit työn valmistumisen jälkeen:

” TAN-Yhtiöt Oy on ollut yhteistyökumppanina vuodesta 2003 kiinteistöturvallisuuteen liittyvissä hankkeissamme. Vuosien yhteistyö on ollut välillämme poikkeuksellisen antoisaa, perustuen luotettavuuteen, hyvään ammattitaitoon ja asianmukaiseen raportointiin. Hinta – laatusuhde kohtaavat toisensa. Yrityksen joustavuus hankkeissamme ja kyky ymmärtää tilaajan tarpeet on merkittävä tekijä valintoja tehdessämme. Myös toimittajan monipuolisuus, toimialansa lakien, asetusten ja määräysten tuntemus on ollut tärkeä osatekijä valinnoissamme. Yhtiö pystyy tarjoamaan myös kokonaispakettina palvelut, jotka liittyvät esim. väestönsuojien huoltoihin tai kunnostuksiin. Lisäksi saamme myös muut palvelut, kuten esim. paloturvallisuuteen, opasteisin, liikennemerkkituotteisiin ym. liittyvät palvelut TAN-Yhtiöiltä. Olemme käyttäneet yhtiötä useissa isännöimissämme yhtiöissä, kiinteistöturvallisuuteen liittyvissä hankkeissa.”

”Luotettava kumppani”

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA

Jarmo Mäkinen, isännöitsijä, isännöintipalveluiden esimies rkm, AIT

 

 

Kiinteistöpalvelut Selco Oy

 

Selco Oy ja TAN-Yhtiöt Oy ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2015. Yhteistyö on muodostunut Selcon huoltokohteista tulleista toimeksiannoista, Selcon asiakkaiden pyynnöstä.

Toimeksiannot ovat olleet väestönsuojeluun ja opasteisiin liittyviä. Väestösuojelun saralla toimeksiannot ovat olleet huollot, tarviketoimitukset ja lakisääteiset paine- ja tiiveyskokeet Selcon asiakkaiden kohteissa. Opastepuolella olemme hoitaneet myös kartoitukset sekä asennukset kohteissa, ”avaimet käteen” periaatteella. Yhteistyö on perustunut molemminpuoliseen luottamukseen, jossa kumpikin toimija on oman alansa osaava ammattilainen, joka haluaa tukea omaa toimintaansa erityisalojen parhailla osaajilla.

Asiakkaamme kommentit työn valmistumisen jälkeen:

” Yhteistyömme on alkanut vuonna 2015. Vuosien yhteistyö on ollut välillämme sujuvaa, luottamukseen ja molemminpuoliseen ammattitaitoon perustavaa. Toimeksiantomme tulevat useimmiten suoraan asiakkailtamme, jotka välitämme edelleen alojensa erikoisosaajille. Valintoja tehdessämme olemme päätyneet TAN-Yhtiöiden puoleen. Kokemuksemme perusteella, olemme voineet luottaa yhteistyökumppanimme erityisosaamiseen, ja siihen, että tilatut työt suoritetaan asianmukaisesti, maltillisin kustannuksin ja asiakastyytyväisyydellä”

Selco Kiinteistöpalvelut Oy

Juha Gynther, osakas, huoltopäällikkö

 

 

Väestösuoja 11 kunnostustyöt ja paine- ja tiiveyskokeet 2020

 

Kohde sijaitsee Helsingin Etelä-Kaarelassa, osoitteessa Paimenhuilunpolku 4. Työ käsitti neljä, C-luokan väestösuojaa, jotka on rakennettu 1961. Suojan kokonaispinta-ala on 340 m2, joka oli jaettu neljään erilliseen, toisiinsa yhteydessä olevaan suojaan. Suojat olivat alkuperäiskunnossa, eikä aiemmista huoltotoimista ollut selvyyttä tai merkintöjä.

Teimme aluksi tarkastuskäynnin kohteeseen. Laadimme käynnistä tarkastusraportin, ja ehdotuksen korjaus- ja huoltotarpeesta sekä kustannusarvion työstä. Kustannusarviomme hyväksyttiin ja sovimme alustavan aikataulun työlle. Kohde oli haastava, eikä lopputuloksesta ollut täyttä varmuutta. Suoritimme sovitut korjaustyöt, joihin sisältyi mm. suojapuhaltiminen huollot ja tarvittavat korjaukset, kiinnijuuttuneiden ylipaineventtiilien huolto ja puhdistus, suojan ovien, pako- ja yhdysluukkujen huollot, tiivisteiden uusinnat sekä lopuksi ovien ja luukkujen huoltomaalaukset. Ylipainemittarit puhdistettiin ja kalibroitiin, sulkulaippojen tiivisteet uusittiin, kiinni ruostuneet suojapuhaltimen paineventtiilit ja jakokanaviston lautasventtiilit huollettiin ja korjattiin. Lopuksi suoritettiin jokaisessa suojassa paine- ja tiiveyskokeet onnistuneesti. Korjaustyöt saatiin suoritettua aikataulussa ja laaditussa kustannusarviossa pysyen. Asiakkaalle suorittamamme työkokonaisuus toi myös merkittävät kustannussäästöt.

Asiakkaamme kommentit työn valmistumisen jälkeen:

” TAN-Yhtiöt Oy oli meille hyvä yhteistyökumppani. Kaikki sovitut työt tehtiin aikataulussa ja ennakkobudjetissa pysyttiin kiitettävästi. Työn jälki oli hyvää ja laadukasta, yhteydenottoihimme vastattiin aina ripeästi. Voimme lämpimästi suositella TAN-Yhtiöt Oy:tä yhteistyökumppaniksi”

Veräjämäen Isännöinti Oy

Heikki Lehti, isännöitsijä

TAN-Yhtiöt Oy
Rajapaaluntie 1 B 8
02970 Espoo
Y-tunnus: 1811333-7

YHTEYSTIEDOT
myynti@tan-yhtiot.com
044-0471685