PELASTUSSUUNNITELMA

 

Pelastuslain 379/2011 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Rakennuksen omistajalla ja/tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. Vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa. Siinä esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Taloyhtiössä vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on sen hallituksella. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on jatkuvasti kehittää:

 • Kiinteistöjen ja asukkaiden riskien tunnistamista
 • Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
 • Varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen
 • Tutustuttaa asukkaat ja työntekijät oman kiinteistönsä turvallisuuteen

PELASTUSSUUNNITELMAN TULEE TOIMIA TODELLISESSA TILANTEESSA!

Pelastussuunnitelman voi toteuttaa lain edellyttämien velvoitteiden mukaisesti käyttämällä mallipohjia. Tässä menettelyssä on kuitenkin vaarana, että yleiset toimintaohjeluonnokset otetaan sellaisenaan käyttöön rakennuksissa, joihin ne eivät välttämättä sovi.

Pelastussuunnittelu tulisi tehdä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja niin, että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille ovat olemassa. Tarjoamme perehdytyksen pelastussuunnitelmaan sekä vastuuhenkilöille, että asukkaille.

TAN-Yhtiöt tarjoaa selkeän ja laadukkaan pelastussuunnitelman, joka on laadittu nimenomaista kiinteistöä varten. Sitä on helppo ylläpitää ja päivittää.

Voit huoletta jättää pelastussuunnitelman laadinnan kokeneelle ja ammattitaitoiselle asiantuntijallemme! Meillä on pitkäaikainen kokemus sekä asuin-, liike- että toimistorakennusten pelastussuunnitelmista.

PELASTUSSUUNNITELMA LAADITAAN VAIHEITTAIN:

 

 1. Pelastussuunnitelman laadinnan tai päivittämisen käynnistäminen
 2. Vaarojen ja riskien tunnistaminen
 3. Vaarojen ja riskien ehkäisy ja toimenpiteet
 4. Poikkeusoloja koskevien järjestelyjen lisääminen suunnitelmaan
 5. Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten
 6. Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen ja toimintaohjeiden jakelu
 7. Pelastussuunnitelman ylläpito

 

TAN-Yhtiöt Oy
Rajapaaluntie 1 B 8
02970 Espoo
Y-tunnus: 1811333-7

YHTEYSTIEDOT
myynti@tan-yhtiot.com
044-0471685