Väestönsuojelu

Taloyhtiöillä on velvollisuus omatoimisesti varautua henkilöiden, omaisuuden ja ympäristönsuojaamiseen vaaratilanteissa silloinkin, kun taloyhtiöissä ei ole väestönsuojaa. Käytännössä taloyhtiöissä pitää olla vähintään suojeluhenkilöstön turvallisuusvälineistö.

Opasteet

Opasteet ovat olennainen osa kiinteistön turvallisuutta ja ne helpottavat ongelmien ratkomisessa ja vahinkojen välttämisessä. Vahingon laajenemisen estämiseksi on tärkeää löytää nopeasti esim. veden pääsulku, sähköpääkeskus, lämmönjakohuone.

Paloturvallisuus

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2:ä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Majoitustiloista ja hoitolaitoksista on omat säännöksensä.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnittelu tulisi tehdä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja niin, että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille ovat olemassa. Tarjoamme perehdytyksen pelastussuunnitelmaan sekä vastuuhenkilöille, että asukkaille.

TAN-Yhtiöt Oy
Rajapaaluntie 1 B 8
02970 Espoo
Y-tunnus: 1811333-7

YHTEYSTIEDOT
myynti@tan-yhtiot.com
044-0471685